Quin tipus de pròtesis es col·loquen?

Les pròtesis que s'utilitzen en aquests reemplaçaments intenten reproduir el moviment normal del genoll. Bàsicament existeixen dos tipus de pròtesi:

  • Pròtesi unicompartimental. El reemplaçament parcial del genoll es realitza en aquells casos en què la degeneració del cartílag afecta només un dels tres compartiments que formen el genoll i, per tant, únicament s'ha de substituir el compartiment afectat ja que la resta de l'articulació està ben conservada. La correcta selecció dels pacients és fonamental per aconseguir un bon resultat. De fet, aquesta tècnica està indicada només al voltant d'un 10% de casos.
  • Pròtesi total. En el reemplaçament total del genoll se substitueixen els extrems ossis del fèmur i la tíbia per components protèsics. Aquests elements s'articulen entre si i amb la ròtula, que en algunes ocasiones també se substitueix, en funció de les deformitats, els danys o del criteri el cirurgià. Existeixen diferents tipus de pròtesis totals, la seva selecció dependrà de les característiques, la seva edat, la qualitat i l'estructura dels ossos, la laxitud lligamentosa, etc.

La majoria de les pròtesis estan realitzades amb components de plàstic (polietilè d'alta densitat) i metall (aliatge de cromocobalt) amb l'objectiu que les peces llisquin una amb l'altra com si fos un cartílag sa, de manera que el pacient pugui realitzar els moviments normals del genoll. Els components protèsics se subjecten a l'os mitjançant un "ciment" (polimetilmetacrilat) que produeix una fixació immediata de la pròtesi.