Quines proves diagnòstiques són necessàries?

L'especialista li realitzarà, a la seva consulta, una exploració i li farà un qüestionari per conèixer el grau de dolor i de mobilitat. Per confirmar el diagnòstic i el nivell de desgast en què es troba el maluc es poden sol·licitar radiografies.

L'especialista també pot demanar altres proves per comprovar si l'artrosi s'ha produït com a conseqüència d'una patologia anterior.