Sempre és necessària la cirurgia?

En estat avançats, el reemplaçament de maluc mitjançant cirurgia és el tractament més adequat. En patologies de maluc prèvies a l'aparició d'artrosi, i en funció de cada pacient, és possible realitzar una artroscòpia, una tècnica mínimament invasiva que permeti netejar el cartílag o corregir factors predisposants per retardar la col·locació d'una pròtesi.