enfermedades inflamatorias y autoinmunes sistemicasenfermedades inflamatorias y autoinmunes sistemicas

Missió, Visió i Valors

Missió

Millorar la qualitat de vida dels pacients amb malalties inflamatòries i autoimmunes sistèmiques:

  • Assolir l'excel·lència a l'assistència clínica
  • Investigar en nous procediments diagnòstics i tractaments personalitzats
  • Millorar el nivell científic dels professionals de la salut
  • Contribuir al coneixement i visibilitat d'aquestes malalties a la societat.

Visió

Posicionar ISADMU com la Unitat Mèdica Multidisciplinària referent a les malalties inflamatòries i autoimmunes sistèmiques a nivell nacional i internacional:

Valors

ISADMU es regeix pels valors següents:

  1. Qualitat assistencial
  2. Tracte personal
  3. Vocació científica
  4. Compromís social
  5. Innovació