Lesions d'eriçons de mar

  • És molt important netejar i desinfectar la zona afectada.
  • Cal extreure el màxim de pues possibles manualment o amb unes pinces fines i en condicions asèptiques per evitar infeccions.
  • Si queden pues retingudes, pot ser necessari administrar un antibiòtic per evitar infeccions. Sempre l'ha d'indicar un metge.
  • Les cremes que contenen trementina poden ajudar a expulsar les pues que no han pogut ser extretes manualment.