Lesions per meduses

 • El contacte amb la medusa produeix una lesió molt dolorosa, semblant a una cremada. Les lesions poden reactivar-se durant setmanes i el seu dolor pot durar molts dies. Es produeix un envermelliment de la pell, inflor i picor que poden anar acompanyades de símptomes generals. La reacció és especialment intensa en els nens al•lèrgics.
 • Les camisetes, els banyadors llargs i, fins i tot, les cremes solars resistents a l'aigua poden actuar com a protector contra les meduses.

Un cop s'ha produït la picada:

 • S'ha de sortir immediatament de l'aigua.
 • No s'ha de fregar la zona amb tovalloles ni amb la mà.
 • S'ha de rentar la zona amb aigua salada, mai amb aigua dolça perquè activa les toxines de la medusa.
 • S'han d'extreure les restes de medusa que hagin pogut quedar adherits a la pell.
 • S'ha d'aplicar immediatament gel sobre la zona afectada (amb una bossa preferentment per evitar el contacte amb l'aigua dolça) durant 5 o 10 minuts, ja que segurament és el millor mètode analgèsic.
 • Es pot aplicar una petita quantitat d'amoníac amb compreses, com a analgèsic, tot i que el seu efecte és transitori.
 • Els dies posteriors pot ser necessari aplicar una crema corticoide. Cal consultar el seu metge abans de l'aplicació.
 • És important evitar la infecció de la ferida les següents hores i dies mitjançant l'aplicació d'un antisèptic iodat i mantenint la zona sempre neta.
 • Durant uns dies pot ser necessari administrar algun analgèsic. Cal consultar amb el seu metge.
 • Si es produeixen reaccions generals, s'ha d'acudir immediatament a un centre sanitari.
 • Com a seqüela de la picada pot quedar ocasionalment una pigmentació permanent a la pell, sobretot en nens. L'aplicació de cremes adequades disminueix substancialment aquesta pigmentació.