Piscines

  • És convenient que els nens sàpiguen nedar, tot i que això no eximeix de la responsabilitat d'una vigilància adequada per part dels adults.
  • Si el nen no sap nedar, s'han d'utilitzar sempre sistemes de flotació adequats a la seva edat i comprovar que aquests no es poden descordar o desinflar accidentalment.
  • Si els nens s'estan banyant o són pel voltant de la piscina, cal tenir-los controlats en tot moment.
  • Cal recordar que els nens més petits poden ofegar-se fins i tot amb pocs centímetres d'aigua.
  • S'ha d'evitar que es tirin de cap sense comprovar abans la profunditat de la zona en què ho fan.
  • Cal evitar que corrin o juguin a empènyer-se al voltant de la piscina.
  • Cal controlar l'accés dels nens a les piscines privades i comunitàries.
  • S'ha de comprovar que la cloració de les piscines privades o comunitàries sigui l'adequada. L'excés de clor pot produir irritacions a la pell i als ulls i si el nivell és més baix del que s'indica, poden créixer gèrmens a l'aigua i ser una font d'infeccions.
  • A les piscines públiques cal utilitzar sempre calçat de plàstic a les dutxes i als lavabos per tal d'evitar infeccions.