Vasovasostomia

És la cirurgia que reverteix una vasectomia

Què és la vasovasostomia?

La vasovasostomia és la solució per a aquells homes que, després de sotmetre's a una vasectomia, desitgen poder ser pares o repetir l'experiència de nou.

  • Què és una vasectomia? I una vasovasostomia?

En una vasectomia se seccionen i obturen els segments que permeten el pas dels espermatozoides per impedir l'embaràs. En el moment en què l'home desitja poder revertir la cirurgia, s'aplica la tècnica de vasovasostomia, que consisteix en unir els segments seccionats i obturats en la vasectomia per restablir el pas dels espermatozoides i poder aconseguir un embaràs mitjançant relacions sexuals.

En què consisteix una vasovasostomia?

La intervenció consisteix en la unió dels segments seccionats a la vasectomia que permeten, de nou, el pas dels espermatozoides. Es tracta de microcirurgia, que es realitza amb microscopi quirúrgic, en la qual l'especialista secciona els extrems obturats on s'apliquen talls seriats per localitzar la sortida del fluix espermàtic. Aquest líquid s'ha d'analitzar per conèixer la seva qualitat (presència d'espermatozoides) i, en cas que sigui òptim, s'injecta el sèrum salí en el segment abdominal per assegurar la seva permeabilitat (que existeix pas lliure fins a la pròstata). En aquest moment es realitza la cirurgia per unir els segments.

Aquesta intervenció es realitza en la majoria de casos amb anestèsia local, fet que permet una recuperació més ràpida i no precisa ingrés. En alguns casos concrets s'aplica sedació, motiu pel qual el pacient haurà d'estar ingressat durant unes hores per a la seva correcta evolució. La cirurgia acostuma a tenir una durada d'entre 2 i 4 hores.

Quins resultats ofereix la intervenció?

El percentatge d'èxits varia en funció de diversos factors com, per exemple, com es va efectuar la vasectomia prèvia, el temps passat des de la vasectomia, les complicacions que tingués i l'experiència de l'andròleg cirurgià. En general, el percentatge d'èxits és entre el 80% i 90% si l'interval entre la vasectomia és de 10 anys o menys, i disminueix posteriorment.

En qualsevol cas, abans de la intervenció l'especialista li explicarà quins són els possibles resultats del procediment en funció del seu cas i de la tècnica de vasectomia utilitzada. Així mateix, realitzarà una exploració prèvia per conèixer la distància entre els segments i valorar la possible reversibilitat. L'ús de lupes d'augments o microscopi permet realitzar una intervenció més precisa, motiu pel qual els resultats positius són més alts.

Després de la intervenció, el temps d'embaràs pot variar en funció de cada cas. En alguns casos s'aconsegueix un embaràs als 3 mesos i en altres als dos anys. Això depèn dels resultats de l'espermiograma –anàlisi del semen- que no es restableix amb la mateixa rapidesa en tots els casos.

En aquells casos en els quals els pacients ja s'han sotmès anteriorment a una vasovasostomia sense èxit, es pot valorar la possibilitat de tornar a sotmetre's a aquesta intervenció ja que existeixen diferents tècniques quirúrgiques. És possibles que en alguns casos l'especialista no recomani la realització d'una segona intervenció, ja sigui perquè el defecte és massa gran o per l'edat dels pacients (+ de 35 anys sense fills).

Quines cures postquirúrgiques són necessàries?

És important que després de la intervenció de vasovasostomia el pacient tingui en compte les següents indicacions:

Hauria d'usar durant les 24 hores del dia un suspensori testicular i calçotets ajustats per impedir el moviment de l'escrot durant 2 setmanes aproximadament. És possible que presenti hematomes a l'escrot, així com a la zona de l'engonal, que aniran desapareixent lentament.

És possible que la ferida sagni. En aquest cas pot canviar les gasses per unes de noves. Així mateix ha de mantenir l'apòsit sec durant 48 hores després de la intervenció; a partir d'aleshores podrà dutxar-se (no fer banys) i haurà de retirar l'embenatge abans i substituir-lo després.

És important seguir les pautes de medicació que l'especialista li indicarà.

La incorporació a la seva ocupació laboral dependrà de les tasques que realitzi. Si la seva tasca és en una oficina, es pot incorporar als 3-4 dies; en cas que hagi de realitzar algun moviment haurà d'esperar entre 2-3 setmanes.

Durant la primera setmana després de la intervenció no podrà conduir i fins a les 3 setmanes anar amb moto o bici.

No ha de realitzar cap esport ni esforços fins passades les 3 setmanes de la intervenció.

Es pot congelar l'esperma durant la vasovasostomia?

És possible congelar l'esperma durant la vasovasostomia. Així mateix, en aquells casos en els quals la intervenció no aconsegueixi els resultats esperats, la parella es podrà sotmetre a una Fecundació In Vitro amb espermatozoides congelats del testicle (TESE). Ha de consultar i estudiar amb el seu especialista aquesta possibilitat.

A la Unitat de Reproducció Assistida de Centro Médico Teknon utilitzem tècniques de congelació de semen que asseguren la fecundació posterior amb el suport de la tecnologia precisa durant el tractament.