Vitrificació d'òvuls

Tècnica s'utilitza per preservar òvuls de forma eficaç

Què és la vitrificació d'òvuls?

La vitrificació d'òvuls és la tècnica actual més eficaç per preservar òvuls. Es tracta d'una tècnica de congelació ultraràpida en la qual la velocitat de refredament és tan elevada que l'aigua de l'interior de la cèl·lula en lloc transformar-se en gel (com passa amb la congelació lenta), passa directament a un estat vitri. Els cristalls de gel intracel·lulars solen provocar danys irreparables a l'òvul per la qual cosa cal evitar la formació de gel és clau per a la posterior supervivència dels òvuls i el major avantatge que aporta la vitrificació.

El procés d'obtenció dels òvuls per a la vitrificació és el mateix que per a un cicle de Fecundació In Vitro: es realitza l'estimulació ovàrica amb hormones i,posteriorment, l'obtenció dels ovòcits mitjançant punció ovàrica. Els ovòcits es classifiquen segons la seva maduresa i són els ovòcits madurs els que es vitrifiquen.


Etapes per a l'obtenció dels òvuls

1 - Estimulació de l'ovulació

En la primera etapa, la dona se sotmet a estimulació hormonal dels ovaris per aconseguir la maduració dels ovòcits. En aquest cas disposem de diferents protocols d'estimulació de l'ovulació que s'han d'aplicar en funció de la causa d'esterilitat, del perfil hormonal i l'edat del pacient. Així mateix, la dosi dels fàrmacs s'ajusta també al perfil individual de cada pacient.

El tractament es presenta en la majoria dels casos en forma d'injeccions que s'administren per via subcutània per la pròpia pacient. En el transcurs del procés d'estimulació de l'ovulació s'efectuen controls ecogràfics i analítics de monitorització del cicle per assegurar una bona resposta en la quantitat i qualitat d'òvuls que obtindrem. Aquesta etapa acostuma a tenir una durada estimada d'uns 15 dies.

La medicació d'estimulació de l'ovulació no té efectes secundaris rellevants per a la pacient. Tot i això, és possible que tingui sensació de retenció de líquids i/o discretes molèsties abdominals. En relació amb els riscos associats a l'estimulació de l'ovulació és important tenir en compte la hiperestimulació ovàrica.


2 - Punció ovàrica ecoguiada

Un cop que els òvuls han madurat en els ovaris es procedeix a la seva extracció per ser fecundats al laboratori. Això es porta a terme a través d'una punció fol·licular ecoguiada.

La punció es realitza amb sedació i és indolora. Es realitza en una àrea quirúrgica amb la col·laboració del ginecòleg que la porta a terme, una infermera i els biòlegs que recolliran els ovòcits. Els ovòcits són aspirats dels ovaris i transportats al laboratori en el seu propi líquid fol·licular, lloc on es vitrifiquen els ovòcits madurs.

La durada de la punció fol·licular és d'uns 20 minuts aproximadament. Després de la punció, la pacient es queda un temps recuperant-se de l'anestèsia i seguidament pot tornar a casa, on es recomana que faci repòs la resta del dia.

En quins casos està indicada la vitrificació d'òvuls?

La vitrificació d'òvuls està indicada principalment en:

  • Dones que s'han de sotmetre a tractaments mèdics que poden afectar la funció ovàrica:
  • Pacients oncològiques joves que s'han de sotmetre a quimioteràpia i/o radioteràpia
  • Pacients joves que s'han de sotmetre a cirurgia que comporta una pèrdua important de teixit ovàric com, per exemple, una endometriosi severa
  • Dones que desitgen posposar la maternitat
  • Parelles que per motius ètics no volen congelar els seus embrions
  • Cicles de FIV amb baixa resposta ovàrica amb l'objectiu d'acumular ovòcits
  • Cicles de FIV en els quals, el dia de la punció ovàrica, l'home no pot aportar la mostra de semen per fecundar els ovòcits de la seva parella

En quin grau es garanteix l'èxit de la fecundació?

Amb la vitrificació d'ovòcits s'obtenen altes taxes de supervivència, entre el 80% i 95%, en funció de l'edat de la pacient i la qualitat dels ovòcits. Els ovòcits vitrificats que sobreviuen a la descongelació tenen unes característiques molt semblants a les que tenien abans de ser vitrificats, la qual cosa significa que poden ser fecundats i generar embrions com ho farien si no haguessin estat vitrificats.

Totes les dones poden beneficiar-se de la vitrificació d'òvuls?

La majoria de dones poden beneficiar-se de la vitrificació, no obstant, s'ha de tenir en compte que els resultats d'aquesta tècnica depenen directament de la qualitat de l'ovòcit vitrificat. En aquest sentit, hi ha dues situacions que mereixen ser comentades:

  • En dones majors de 38 anys els resultats són inferiors a causa de la disminució de la qualitat i quantitat dels ovòcits amb l'edat
  • En nenes prepúbers que encara no han començat a ovular, la vitrificació no està indicada ja que no produeixen ovòcits vàlids per vitrificar

En dones que han patit un càncer, en què les beneficia la vitrificació d'òvuls?

El tractament oncològic per combatre el càncer té com a conseqüència la disminució de la funció ovàrica i, fins i tot, en molts casos, la seva completa eliminació. Això significa que l'ovari envelleix entre 5 i 10 anys i, per tant, la quantitat i la qualitat dels ovòcits es redueix. Davant d'aquesta situació, la majoria de pacients haurà de recórrer a tècniques de reproducció assistida més o menys complexes (inseminació, Fecundació In Vitro, donació d'ovòcits) en funció de l'edat i la reserva ovàrica de la pacient.

En aquest marc, quan la vitrificació es mostra realment útil i beneficiosa és abans del tractament oncològic. En aquest moment es poden preservar els ovòcits en les millors condicions i en el futur utilitzar-los per intentar l'embaràs desitjat.

Es pot considerar la millor tècnica per preservar la fertilitat de la dona?

A part de la vitrificació, existeixen altres tractaments per preservar la fertilitat: la congelació de teixit ovàric, la transposició dels ovaris, la protecció dels ovaris amb agonistes de GnRH i la maduració In Vitro d'ovòcits.

Tot i que aquestes tècniques són considerades experimentals i ofereixen resultats inferiors a la vitrificació, poden ser, en certes pacients, l'única opció possible. Per exemple, la vitrificació d'ovòcits no està indicada en nenes i seria la congelació de teixit ovàric la tècnica d'elecció.

Durant quant de temps es poden mantenir els òvuls vitrificats?

Els òvuls vitrificats, igual que els embrions o altres tipus de teixit, poden estar congelats el temps que la pacient necessiti ja que, tècnicament, els òvuls no es deterioren amb el temps i, legalment, no existeix una limitació temporal.

En què es diferencia d'altres tècniques?

L'avantatge principal de la vitrificació respecte a altres tècniques de congelació és l'elevada taxa de supervivència dels ovòcits quan es descongelen i el manteniment de la capacitat de ser fecundats a nivells semblants als ovòcits frescos (no congelats).

En la pràctica, aquesta característica de la vitrificació permet que la dona pugui tenir fills anys més tard amb possibilitats semblants a les que tenia quan es van vitrificar els ovòcits.

El principal inconvenient de la vitrificació, i de qualsevol altra tècnica de preservació, és la quantitat limitada d'ovòcits dels quals es pot disposar.