Neurofisiología clínica
Neurofisiología clínica

Tractaments

Per a la síndrome d'Apnea del Somni que és un dels trastorns mes freqüents del somni, el tractament consisteix a evitar l'alcohol, el tabac i els sedants, especialment abans d'anar a dormir. En el cas de pacients obesos, és fonamental que s'aprimin. Però, sens dubte, el tractament més modern i eficaç és la CPAP nasal. El procediment consisteix que a través d'una mascarilla col·locada al nas, s'administra durant la nit un corrent d'aire contínuu que és produïda per un petit compressor elèctric. Amb aquest mètode s'impedeix que es tanqui la gola i es corregeixen de forma immediata les apnees i els roncs. La recuperació de l'activitat normal és espectacular i s'obté pràcticament des del primer dia d'utilitzar l'aparell.

En els casos en què existeixen defectes anatòmics importants que obstrueixen la gola, la cirurgia resol el problema. En alguns pacients i quan no es tolera la CPAP nasal, també és necessari recórrer a la cirurgia per extirpar els teixits del paladar tou i de la faringe amb la intenció d'obrir al màxim el pas de l'aire i evitar les apnees. Una altra opció terapèutica a considerar són les pròtesis d'avançament mandibular.

La resta de les anomalies del somni es tracten de forma personalitzada sota la supervisió de la nostra neurofisióloga clínica (Dra. Gimenez).