Neurofisiología clínica
Neurofisiología clínica

Neurofisiologia clínica

La Neurofisiologia és l'especialitat mèdica que estudia el sistema nerviós. Inclou l'estudi del sistema nerviós central (encèfal i medul·la espinal), sistema nerviós perifèric (nervis i òrgans dels sentits) i sistema nerviós autònom.

Amb la realització d'una correcta història clínica mèdica i la utilització de tecnologia mèdica especialitzada, es realitzen proves diagnòstiques que ajuden a la detecció i orientació terapèutica d'un variat i ampli nombre de patologies.

Proves de Neurofisiologia Clínica:

Electroencefalografia:

  • Electroencefalografia convencional.
  • Electroencefalografia amb privació de son.
  • Electroencefalografia nocturna.
  • Video-Electroencefalografía.

Estudis del son:

  • Polisomnografia diürna.
  • Polisomnografia nocturna.
  • Polisomnografia nocturna amb graduació de CPAP.
  • Test de latència múltiple de son

Estudis cronobiolgics