Patologías del sueño
Patologías del sueño

Patologies del son


Existeixen prop de 100 trastorns del son diferents, gairebé tots ells fàcils de diagnosticar i tractar, i en la majoria dels casos amb molt bon pronòstic. Un correcte diagnòstic i tractament canvia de manera molt important la qualitat de vida i la salut general del pacient.

Els trastorns del son més freqüents són:

 • Insomni
 • Insomni Infantil
 • Ronc i síndrome d'apnea del son
 • Síndrome de cames inquietes
 • Trastorns del ritme circadiari
 • Parasòmnies
  • somnambulisme
  • terrors nocturns
  • estats confusionaris
  • trastorn de conducta en el son REM)
 • Narcolèpsia

Tots aquests trastorns del son es poden presentar en qualsevol moment de la vida, des de la infància fins a edats avançades de la vida, tenint en cada cas les seves peculiaritats.