Pruebas diagnósticas
Pruebas diagnósticas

Proves diagnòstiques


Estudi del son (Polisomnografia nocturna)

El pacient ingressa durant una nit. Mitjançant la col·locació de sensors es realitza el monitoratge de l'activitat cerebral, electrocardiograma, activitat ocular, activitat respiratòria i activitat muscular. Durant el son del pacient s'obté informació mèdica necessària, que al costat de la història clínica ens permet arribar a un diagnòstic. La prova finalitza en despertar al matí, sent el pacient donat d'alta i podent realitzar vida normal. La prova és totalment indolora.

La polisomnografia nocturna també es pot realitzar de forma ambulatòria, dormint el pacient en el seu domicili habitual. El muntatge de la prova es realitza al centre mèdic, si bé hi ha la possibilitat que el personal d'infermeria es desplaci al domicili del pacient per a major comoditat.

Estudi de son Video-Eeg

Durant l'estudi deL son es grava la seva imatge en vídeo, sent un complement bàsic per al diagnòstic en algunes patologies del son.

Estudis cronobiològics

Són de gran utilitat per a l'estudi del ritme circadià de vigília i son. Es realitza el mesurament simultani, i durant 7 dies, de la temperatura perifèrica corporal, l'activitat física, posició i intensitat de la llum ambiental. Ens permet el diagnòstic de molts trastorns del son que poden ser fàcilment confosos amb altres alteracions del son, com sol passar amb la síndrome de fase retardada de la son i l'insomni. A més, ens dóna una informació precisa de les rutines del pacient durant el temps que dura l'estudi. Es realitza de forma ambulatòria i s'ha de fer vida totalment normal.

Electroencefalograma CONVENCIONAL (EEG) i electroencefalograma AMB PRIVACIÓ DE SON

Registre de l'activitat elèctrica cerebral. La prova dura entre 30 i 120 minuts. Molt útil per al diagnòstic d'alguns trastorns del son, síndromes epilèptiques i moltes altres patologies. Després de la prova pot continuar la seva activitat normal. Requereix dormir menys del que és habitual, unes 4-5 hores, la nit prèvia a l'estudi per facilitar que el pacient pugui adormir-se durant el registre. D'aquesta manera es detecten moltes anomalies que no s'observen durant l'electroencefalografia convencional en vigília.

Estudi de titulació i adaptació al tractament CPAP

En la Síndrome d'Apnea del son, en els casos moderats i greus, cal realitzar un estudi per optimitzar la pressió i tipus de mascareta necessàries per al tractament amb CPAP. Això es realitza mitjançant la realització d'un nou estudi del son. També es pot realitzar de forma ambulatòria.

Test de latències múltiples / Test de manteniment de la vigília

Són dues proves relativament similars amb la finalitat de mesurar de forma objectiva la severitat de la somnolència diürna. Són molt útils per al diagnòstic d'algunes malalties com la narcolèpsia, així com per mesurar el nivell d'alerta i fatiga en algunes professions de risc. Es realitza durant el dia.

Test d'immobilitzció (SIT I M-SIT)

Aquestes proves intenten detectar la presència d'anomalies neuromusculars o sensitives a les extremitats durant la vigília i en situació de repòs. Es realitza entre les 10 i les 12 de la nit, i serveix per al diagnòstic de la Síndrome de cames inquietes.