En quines circumstàncies es pot reconstruir la mama de forma immediata en cas d’extirpació?

La reconstrucció d’una mama extirpada, ja sigui immediata o diferida (ajornada), depèn de la causa que ha portat a l’extirpació. Segons el tipus, la grandària i la localització del càncer de mama, i de la histologia d’aquesta lesió mamària, els cirurgians plàstics i els oncòlegs prenen una decisió conjunta. En alguns casos estarà indicada la reconstrucció immediata en la mateixa operació en què es fa l’extirpació, i en altres casos està indicat fer-ho després del tractament de radioteràpia, quimioteràpia, etc.