Què és la cirurgia reconstructiva?

És l’element central de l’especialitat de la cirurgia plàstica que tracta aspectes patològics, oncològics, conseqüències d’accidents o cremades que necessitin una reparació dels teixits tous de l’organisme. En la cirurgia reconstructiva, el cirurgià plàstic està més íntimament implicat en la reconstrucció mamària postmastectomia, en la qual s’empren tècniques i procediments quirúrgics d’última generació per obtenir, restaurar o recuperar l’aspecte de l’organisme, en aquest cas de la mama de la pacient abans del procés oncològic. Actualment s’estan duent a terme reconstruccions mamàries amb teixits autòlegs i procediments expansors. S’hi aconsegueixen resultats a curt termini amb molt poca agressió quirúrgica, la qual cosa s’agraeix en aquest tipus de pacients.