Quins són els vessants de la cirurgia plàstica?

La cirurgia plàstica té dos vessants: un s’encarrega de l’estètica i l’altre de la reconstrucció, encara que tots dos estan lligats: no es pot parlar d’una reconstrucció sense un resultat estètic. El vessant reconstructiu abasta des de cremades fins a reparacions per malalties congènites i adquirides, per traumatismes, per tumors o per accidents. En l’actualitat es treballa molt en la reconstrucció mamària. Un punt clau és la reconstrucció immediata al moment de l’extirpació de la mama. El cirurgià plàstic ha de col·laborar íntimament amb tots els equips de manera disciplinar: ginecòlegs, cirurgians, radiòlegs i oncòlegs. La reconstrucció mamària immediata obre una llum en un moment en què la pacient sofreix certa preocupació i alteració en la seva vida. Els resultats d’aquest tipus d’intervenció són bons i psicològicament la pacient sofreix menys. La reconstrucció es fa amb pròtesi o amb teixits propis, i la indicació d’una o l’altra dependrà de la necessitat o no de radioteràpia.