Quant de temps haig de romandre a la clínica després de la cirurgia facial?

La cirurgia de rejoveniment facial avui dia és molt àmplia, ja que es corregeixen molts dels defectes que origina el pas del temps. Des d’un punt de vista pràctic, se separa el concepte arrugues del de flacciditat. Encara que tots dos problemes puguin aparèixer conjuntament amb l’edat, se separen per la varietat de tractaments disponibles, cadascun apte per a un problema específic i per a una intensitat concreta. Les persones que presenten flacciditat al coll requereixen petites intervencions que estirin la pell que penja. Una altra persona amb flacciditat al terç mig requerirà un altre tipus d’intervenció i un pacient que presenti flacciditat a la cara sencera, requerirà un lífting complet. Ens movem des de cirurgies mínimament invasives, amb anestèsia local i de manera ambulatòria, a cirurgies més complexes que requereixen anestèsia general i una estada d’entre 24 i 48 hores a la clínica, com el lífting complet, una cirurgia més complexa amb la qual es corregeix la flacciditat del coll, les galtes, el terç mig, tota la cara i, fins i tot, el front. Per a les arrugues es poden utilitzar tractaments molt poc invasius. Un exemple són els implants, amb els quals s’emplenen les petites arrugues, com les de la zona superior del llavi. També s’utilitza el Botox a les zones d’expressió facial (el front i parts laterals de la cara) per paralitzar els petits músculs que provoquen l’arruga. Aquestes dues tècniques no requereixen anestèsia i es realitzen de manera ambulatòria. Altres intervencions més complicades, com el regeneració cutània per làser, els pílings complexos i l’abrasió, requereixen anestèsia local i una estada a la clínica de 24 hores.