Un lífting serveix per reduir la papada?

Els pacients que sol·liciten un rejoveniment facial mitjançant lífting solen venir remesos per altres pacients que ja han estat sotmesos a aquest tipus d’intervenció, que són el millor dels avals per a aquest tipus de cirurgia. És una cirurgia meticulosa i l’especialista ha de tenir una àmplia experiència i saber tractar els teixits amb molta delicadesa per aconseguir resultats naturals. La pell és un dels teixits més amplis del nostre organisme, no suporta la tensió i no s’ha d’estirar, sinó recol·locar. La tensió s’ha de fer en teixits més profunds: les fàscies musculars. Aquests teixits es poden estirar i permetran resultats més permanents sense necessitat d’estirar la pell. Al coll trobem músculs molt fins, com el múscul platisma, que ha de ser tibat. També s’hi troben importants acumulacions de greix que donen lloc a la papada i que han de ser retirades parcialment per no esqueletitzar excessivament la zona i aconseguir uns contorns harmònics amb la resta de la cara. En conclusió, el lífting, realitzat per experts, és l’únic tractament aconsellable per corregir una papada.