La rinoplàstia alterarà la meva funció respiratòria?

La rinoplàstia és la tècnica que s’utilitza per corregir el nas. No solament no perjudica la respiració sinó que, fins i tot, a part de la funcionalitat estètica, es busca una millora de la funció del nas, és a dir, la respiració. Hi ha pacients que a part d’un defecte estètic al nas (gran, tort, amb la punta generosa o amb el dors sortit), poden presentar desviacions internes de l’envà nasal, causa de problemes respiratoris. En aquest cas, se solucionen els dos problemes conjuntament: amb la rinoseptoplàstia s’aconsegueix un nas més bonic (millora estètica) i es millora la respiració (millora funcional), amb una intervenció de nas i septe.