Unidades NeurocirugíaUnidades Neurocirugía

Unitat Funcional de Malaltia de Parkinson i Trastorns del Moviment

Direcció: Maria Angels Bayes, Nuria Caballol. Centre associat: Sinapsi. Unitat de Parkinson


Sinapsi és una unitat de Neurologia i Neurorehabilitació pertanyent al "Centre Mèdic Teknon-Grup Quirón Salud". Està especialitzat en el diagnòstic i el tractament de malalties neurològiques i neurodegeneratives, des d'un punt de vista interdisciplinari.

Compte amb diverses unitats especialitzades: Unitat de Parkinson i Trastorns del moviment, Unitat d'envelliment saludable, Unitat de TDAH.

Som experts en Malaltia de Parkinson i altres parkinsonismes, en tremolor, tics i Síndrome de Tourette, distonies, corees i demències associades o no a Parkinsonisme. Comptem amb 3 neuròlegs, dos fisioterapeutes, 1 osteòpata, 3 logopedes, una neuropsicòloga d'adults i una infantil, una psicòloga i un nutricionista.

Experiència en visites i teràpies presencials i en línia. Cursos de manteniment i psicoeducació a Párkinson i síndrome de Tourette.

Des dels seus inicis, Sinapsis ha desenvolupat investigació científica independent, competitiva i innovadora en el camp dels trastorns del moviment. Ha participat en 3 projectes europeus i 2 programes de la Marató de TV3 i compta amb nombroses publicacions a revistes internacionals.


Sinapsi, a través dels seus membres, col·labora regularment amb les associacions de Parkinson i de Síndrome de Tourette de Catalunya impartint conferències, cursos i proporcionant assessoria mèdica.


PROGRAMES

- Diagnòstic precoç de la Malaltia de Parkinson. Un diagnòstic adequat i precoç permet conèixer la possibilitat de patir aquesta malaltia abans que els símptomes motors es presentin. Aquest fet facilita que la persona afectada pugui planificar millor la seva vida, i fer una sèrie de canvis en els hàbits que afavoriran una millor evolució de la malaltia. Estan en desenvolupament fàrmacs que, administrats de manera precoç, poden frenar el curs evolutiu de la malaltia.

Actualment disposem d'eines que ajuden en el diagnòstic precoç del Parkinson: Visita neurològica; Test d'Upsit (Test de screening de disfunció olfactori, de gran sensibilitat i que detecta la disfunció olfactora que pot aparèixer anys abans del debut de certes malalties neurodegeneratives com la malaltia de Parkinson); RM cranial que descarta lesió estructural del cervell, que pogués ocasionar Parkinsonisme simptomàtic: (vascular, hidrocefàlia, etc.…); Dat-Scan (SPECT amb transportadors de dopamina, de gran sensibilitat per confirmar parkinsonisme degeneratiu); Polisomnografia nocturna: (permet detectar les múltiples alteracions del son descrites a la malaltia de Parkinson, com el trastorn del son REM o la síndrome de cames inquietes o els moviments periòdics de les cames. Aquestes alteracions poden aparèixer diversos anys abans del debut dels símptomes motors clàssics d'aquesta malaltia; Analítica completa (per descartar parkinsonisme secundari: Analítica bàsica que a més inclogui coure, ceruloplasmina, funció tiroïdal, vitamina B12 i àcid fòlic)


- Valoració integral multidisciplinària de la malaltia de Parkinson.

La Unitat de Parkinson, amb els seus propis professionals i amb la col·laboració de diferents serveis del Centre Mèdic Teknon, coordina la valoració integral i multidisciplinària de l'afectat de Parkinson, ja diagnosticat, que desitja una visió holística del seu trastorn.

Inclou visita neurològica, per a valoració del pacient i indicació de les exploracions optatives convenients; Visita Interdisciplinar: Valoració logopèdica (per avaluar els diferents trastorns de comunicació, deglució i expressió que es poden presentar i definir els diferents recursos i estratègies per poder millorar-los); Exploració fisioterapeuta (Valoració de l'estat físic del pacient amb la finalitat d'optimitzar els recursos, per mantenir un bon estat físic i proporcionar estratègies motores i millorar-ne la qualitat de vida; Teràpia Ocupacional (Valora la independència del pacient en la realització de les activitats de la vida diària, la productivitat i el lleure. Facilita les eines per a la reeducació i optimització de les mateixes; Valoració psicològica i screening neuropsicològic (per detectar aspectes psicològics i/o cognitius del pacient i el seu cuidador/familiar que puguin interferir en l'adaptació a la malaltia.

De manera optativa, pot ser de rellevància: 1.) aprofundir l'exploració neuropsicològica per permetre examinar de manera exhaustiva les funcions cognitives: memòria, atenció planificació, funcions executives etc.; 2.) Realitzar una Polisomnografia nocturna que permet detectar les múltiples alteracions del son descrites en la malaltia de Parkinson, com el trastorn del son REM o la síndrome de cames inquietes o els moviments periòdics de les cames; Consulta amb urologia i urodinàmia per a avaluació de disfunció urinària; Consulta digestiu per a avaluació dels freqüents problemes digestius i de restrenyiment; Test Genètic: per a estudi de les formes conegudes de Parkinson genètic; Consulta Nutricionista per millorar els problemes de restrenyiment, regulació del pes, millorar l'absorció de la levodopa.


- Programa de segona opinió a la Malaltia de Parkinson.

- Cirurgia DBS (Deep brain stimulation, estimulació cerebral profunda) de la malaltia de Parkinson.

- Altres trastorns del moviment


EQUIP