Unidades NeurocirugíaUnidades Neurocirugía

Unitat Funcional de Neurooncologia quirúrgica

Direcció: Gerardo Conesa


La cirurgia oncològica d'un òrgan tan important per a la qualitat de vida de les persones com el cervell és una especialitat quirúrgica molt delicada. La neuroncologia quirúrgica de l'Institut busca sempre optimitzar el balanç oncològic i funcional. En altres paraules, es pretén extirpar al màxim un tumor, però sempre optimitzant amb més precisió la possible afectació de la funció cerebral, intentant sobretot no fer malbé aspectes funcionals cerebrals especialment eloqüents per a la qualitat de vida del pacient.

Per això, cal planificar amb precisió les cirurgies definint la ubicació del tumor i la seva relació amb la funció del cervell. Les cirurgies amb el pacient despert per monitoritzar el llenguatge, la monitorització del còrtex sensitiu-motor, la planificació i neuronavegació avançada, la imatge intraoperatòria, el marcatge tumoral amb sistemes de microscòpia amb fluorescència, i més recentment l'ablació làser per al tractament mínimament invasiu dels tumors cerebrals i la radionecrosi són exponents de l'armamentari amb què comptem. La neurocirurgia de l'Institut de neurociències és pionera a nivell estatal i màxima experta en la totalitat de les tècniques abans esmentades.


PROGRAMES

  • Cirurgia de tumors cerebrals en àrees de llenguatge (cirurgies amb pacient despert, mapeigs funcionals de llenguatge pre i intraoperatoris)
  • Cirurgia de tumors cerebrals en àrees sensitivomotores
  • Cirurgia de tronc cerebral i ganglis de la base
  • Cirurgia d'ablació làser de tumors cerebrals
  • Cirurgia amb fluorescència oncològica
  • Planificació quirúrgica en realitat virtual i en impressió 3D

EQUIP