Artrosis de rodilla
artritis

Artrosi de genoll

Tractament de l’artrosi de genoll amb cèl·lules mare

L’artrosi és una malaltia que produeix la degeneració progressiva de l’estructura del cartílag articular. Pot afectar qualsevol articulació del cos causant inflamació, dolor i la seva deformitat en grau variable. Moltes vegades progressa lentament, no necessita tractament o es pot controlar bé mitjançant medicació o fisioteràpia; en altres, però, causa dolor i dificultat important en caminar. En aquest cas, cal la implantació d'una pròtesi.

El tractament d'artrosi de genoll amb cèl·lules mare mesenquimàtiques ha obtingut un important alleugeriment del dolor i de la dificultat de caminar en més del 90% dels pacients tractats amb artrosi avançada. La millora del dolor i la incapacitat funcional s'experimenta entre 1 i 3 mesos després d'haver efectuat el tractament i segueix una millora progressiva tan a la fi del primer com del segon any. Mitjançant un procediment de ressonància magnètica anomenat Cartigram, s'ha constatat que el tractament d'artrosi de genoll amb cèl·lules mare mesenquimàtiques té la capacitat d'aturar la progressiva pèrdua de cartílag i produir un efecte regeneratiu.

Aquests resultats es van obtenir en 25 pacients inclosos en dos assaigs clínics aprovats i controlats per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Els resultats del primer assaig clínic es van publicar a la revista científica Transplantation i els del segon a la revista The Knee. Posteriorment vam desenvolupar un assaig multicèntric amb l'Hospital Clínic de Valladolid en el qual es va demostrar seguretat d'ús del tractament de 15 pacients amb cèl·lules al·logèniques (trasplantades d’un donant) i també la superior i significativa eficàcia davant del medicament control, que va ser l'àcid hialurònic. Els resultats també es van publicar a la revista Transplantation, òrgan de comunicació de la Societat Nord-americana de Trasplantaments.

El tractament amb cèl·lules al·logèniques s'ha mostrat útil en situacions en què no és possible el cultiu de cèl·lules pròpies com en el cas de pacients seropositius a diferents malalties com l'hepatitis o la sida.

Davant l'absència de complicacions i l'excel·lent eficàcia observada, l'AEMPS pot autoritzar l’ITRT a continuar fent tractaments personalitzats, sota la forma administrativa de "tractament d'ús compassiu". També permet a l'equip investigador aplicar el tractament en altres articulacions: maluc, turmell, peus, espatlla, colze, canell i articulacions de les mans, ja que el concepte terapèutic és el mateix que al genoll. Els resultats difereixen en alguns aspectes, però segueixen el mateix patró de millora de dolor i signes de regeneració que el genoll.

Fins al mes de maig de 2016 s'han tractat més de 600 pacients, els quals l’ITRT segueix amb la mateixa metodologia de l’assaig clínic, mitjançant visites de control, qüestionaris de salut i ressonància magnètica Cartigram.

Com s’efectua el tractament de l’artrosi de genoll amb cèl·lules mare?

Prèviament, sense cap cost, l’equip mèdic valora si el tractament és indicat mitjançant l’historial, l’exploració i l’estudi de les radiografies i la ressonància magnètica Cartigram.

S’efectuen els estudis preoperatoris: anàlisi de sang, que inclou serologies d’infeccions per seguretat, radiografia de tòrax i electrocardiograma.

Se sol·licita autorització personalitzada de tractament a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

Si el tractament és indicat i els resultats de les proves efectuades són correctes, se li indiquen al pacient els dos processos que ha de fer:

Primer temps: obtenció de medul·la òssia

El pacient, en dejú de sis hores al quiròfan ambulatori, es col·loca de cap per avall i efectua la preparació antisèptica.

Mitjançant anestèsia local i sedació lleugera, similar a la que s'utilitza en la colonoscòpia, s'aspiren de l'os de la pelvis (natja) uns 100 cc de medul·la òssia (una desena part de litre). El procés dura uns 25 minuts.

S’aplica fred local i es trasllada el pacient a la sala de recuperació, on roman uns vint minuts aproximadament, temps després del qual és donat d'alta.

Es recomanen 24-48 hores de repòs relatiu.

La medul·la òssia es remet al laboratori de teràpia cel·lular on segueix un procés de selecció i cultiu durant unes 3 setmanes al cap de les quals proporciona als metges el producte constituït per 40 milions de cèl·lules mare, producte considerat un medicament de teràpia avançada.

Segon temps: inoculació cel·lular al genoll o a una altra rticulació

El pacient en dejú de sis hores, ingressa al quiròfan de cirurgia ambulatòria.

Després de la preparació antisèptica, s'injecta el producte cel·lular a l'articulació (el mateix procediment que en una infiltració de qualsevol medicament). S'hi aplica un simple apòsit. Roman uns 10 minuts a la sala de recuperació i se li concedeix l'alta.

Es recomana repòs gairebé absolut de 48 hores i repòs relatiu durant una setmana.

Posteriorment, segons l'evolució, es personalitzen els controls i les pautes de rehabilitació.