OsteonecrosisOsteonecrosis
osteo__osteo__

Osteonecrosi

Tractament de l’osteonecrosi del cap del fèmur

El tractament de l'osteonecrosi del cap de fèmur sol afectar homes d'entre 40 a 60 anys. En la meitat dels casos, l'afectació és bilateral i moltes vegades se'n desconeix la causa. Es pot resoldre sense deixar seqüela, però la majoria d'afectats evolucionen cap a l'artrosi de maluc i necessiten la implantació de pròtesi total. En absència de tractament de l'osteonecrosi, l'evolució sol ser amb aquesta finalitat. Totes les tècniques terapèutiques intenten disminuir el percentatge de casos abocats al tractament protèsic o retardar-ne la necessitat.

ITRT va desenvolupar l'any 2007 un assaig clínic pilot destinat a valorar l'eficàcia d'empelts constituïts per cèl·lules progenitores de medul·la òssia expandides amb el bioreactor Aastrom Replicell. L'evolució va ser satisfactòria en 8 de 9 casos, ja que disminuïa la progressió habitual del procés i evitava la necessitat d'implantació protèsica després d'un seguiment de 5 anys. El tractament de l'osteonecrosi, en els casos que el cap femoral encara conserva la forma esfèrica, consisteix a fer un túnel fins a la zona necròtica a través del coll femoral amb el control de visió per raigs X i allí implantar el bioempelt constituït per 40 milions de cèl·lules mare incloses en grànuls de material càlcic.