Plasma Rico en Plaquetas
Tubo

Plasma ric en plaquetes

Tractament amb plasma ric en plaquetes ("factors de creixement")

El plasma ric en plaquetes (PRP) és un producte biològic, autòleg, no tòxic ni al·lergogen. S'obté mitjançant el centrifugat de la sang i la disposició dels seus components –eritròcits, leucòcits, plaquetes, proteïnes– en diferents fraccions, segons el gradient de la seva densitat.

Les aplicacions terapèutiques del PRP són molt diverses, des de fa anys s'utilitza en cirurgia com a coagulant, segelladora i compactadora d'empelts ossis. En els últims temps se suggereixen noves teràpies fonamentades en el potencial proregeneratiu i antiinflamatori dels "factors de creixement" que les plaquetes alliberen quan s'activa la coagulació.

Des de l'any 2000 l’ITRT aplica el PRP com a compactador de bioempelts compostos per "cèl·lules mare adultes" i desenvolupa estudis, tant en model animal com en clínica humana, destinats a generar evidència científica dels efectes antiinflamatoris, analgèsics i/o proregeneratius del PRP infiltrat en articulacions artròsiques, afeccions tendinoses i altres lesions musculoesquelètiques.

L'eficàcia del PRP depèn en gran manera dels mètodes que se segueixen en la seva preparació i forma d'aplicació. L’ITRT obté excel·lents resultats aplicant el PRP aleucocitari, concepte descrit pel Dr. Eduardo Anítua. Ofereix un alt nivell de seguretat sempre que la preparació es dugui a terme en les condicions adequades a l'estricta normativa que regeix aquest tipus de procediments.