Celulas Madre Cultivadas ITRTCelulas Madre Cultivadas ITRT
TuboTubo

Plasma ric en plaquetes

Tractament amb Plasma Ric en Plaquetes

El Plasma Ric en Plaquetes (PRP) és un producte biològic, autòleg, no tòxic ni al·lergènic. S'obté mitjançant la centrifugació de la sang, el que separa els seus components (hematies, leucòcits, plaquetes, proteïnes) en diferents fraccions segons el grau de densitat. Contràriament a la creença popular, el PRP no conté cèl·lules mare, ja que aquestes no es poden trobar a la sang.

En els diferents assaigs clínics que ha realitzat ITRT s'ha posat de manifest que el PRP té un gran poder analgèsic i antiinflamatori, però també ha demostrat que no té cap capacitat de regeneració. Les aplicacions terapèutiques de l'PRP són molt diverses i, des de fa anys s'utilitza també en cirurgia com coagulant, segellant i compactant d'empelts ossis.

L'eficàcia del PRP depèn en gran mesura dels mètodes que es segueixen en la seva preparació i forma d'aplicació. Ofereix un alt nivell de seguretat sempre que la preparació es realitzi en les condicions adequades a l'estricta normativa que regeix aquest tipus de procediments.

L’ITRT és un dels pocs centres que disposa d'una càmera de flux laminar, que és el millor procediment per obtenir un PRP de millor qualitat i seguretat.