Pseudoartritis
hueso_roto

Pseudoartrosi

Tractament de la pseudoartrosi

Efectuats estudis amb model animal, assaigs preliminars sobre teixit ossi i l’assaig fase IIa amb resultat satisfactori, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris Este enlace se abrirá en una ventana nuevaestà autoritzant regularment el grup investigador a continuar tractant pacients afectats de pseudoartrosi atròficarecalcitrant amb bioempelts constituïts per cèl·lules mare incloses a biomaterial càlcic.


Al llarg del temps, seguint aquest procediment, efectuat sota la fórmula administrativa coneguda com a tractament "d'ús compassiu", han estat tractats més de 50 pacients amb historials clínics de diferent complexitat i afectant diferents ossos, i s’han aconseguit resolucions completes en més del 80 % dels casos, un dels quals, feliçment resolt, presentava l'antecedent de 14 intervencions.

Continua oberta l’admissió de pacients per al nou assaig clínicmulticèntric que desenvolupa l’ITRTal Centro Médico Teknon de Barcelona i elServei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Universitari la Paz de Madrid. En aquest assaig, promogut pel laboratori farmacèutic SALVAT, es valoraran els indicis d’eficàcia de cèl·lules mare mesenquimàtiques obtingudes del teixit adipós del mateix pacient, degudament seleccionades, cultivades i incloses en un biomaterial càlcic especialment dissenyat pel laboratori HISTOCELL para a aquest fi.

L’assaig ha estat aprovat pels CEIC d’ambdós centres hospitalaris i per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

Les investigacions prèvies amb el model animal oví, desenvolupades al centre d’investigació de l’AO a Davos, han confirmat la seguretat d’ús i suggereixen un excel·lent potencial terapèutic d’aquest producte per a casos de pseudoartrosi refractària a tractaments habituals.