Com funciona el programa d'avaluació i de prevenció del càncer?

Abans de la consulta:

Per poder fer una bona avaluació, resulta indispensable conèixer dades sobre la seva història personal i familiar de càncer o de lesions premalignes. És aconsellable acudir a la visita amb la següent informació:

 • Història familiar de càncer com a mínim de 3 generacions.
 • Informes mèdics en els casos que sigui possible per confirmar els diferents tipus de càncer o diagnòstics, tant del pacient com d'altres membres de la família.

Abans de l'estudi genètic:

El procés consisteix a:

 • Recull de les dades de la història personal i familiar i estimació del risc de patir càncer o ser portador d'una predisposició genètica.
 • Estimació de la percepció de risc personal i familiar.
 • Recollida de la història mèdica personal del pacient, dades sobre els controls mèdics i periodicitat de les proves.
 • Informació i assessorament sobre el risc de càncer o una predisposició genètica.
 • Avaluació de la indicació d'un estudi genètic.
 • Educació sanitària sobre mecanismes d'herència, aparició de càncer, mesures de detecció precoç i prevenció, factors de risc, factors protectors, etc.
 • Valoració de les implicacions familiars, psicològiques o emocionals relacionades amb la realització d'un estudi genètic.
 • En cas de realització d'un estudi genètic, recomanacions i derivació per al seguiment dels especialistes corresponents a les proves de detecció precoç.

Despréss de l'estudi genètic:

 • Seguiment periòdic en funció del resultat i del risc.
 • Actualització de proves i tractaments preventius amb derivació a altres especialitats.
 • Suport emocional.
 • Implicacions familiars.