Què és la unitat d'avaluació i prevenció del càncer?

És una innovadora activitat assistencial que ofereix als pacients:

  • Valoració i avaluació del risc de càncer en funció de la història personal i familiar.
  • Elaboració d'un pla de detecció precoç de càncer segons el risc i les recomanacions de prevenció.
  • Assessorament / Consell genètic: procés pel qual els pacients i/o familiars amb predisposició hereditària al càncer són informats de la probabilitat de transmetre la susceptibilitat hereditària, del risc de presentar la malaltia, de les mesures de cribratge i prevenció, de la possibilitat de realitzar un estudi genètic i de les possibilitats profilàctiques i terapèutiques als portadors de les mutacions.
  • Assessorament psicològic, si cal.

Els objectius de l'assessorament de risc de càncer i de l'assessorament genètic són informar els pacients i els seus familiars del risc de desenvolupar una malaltia cancerígena mitjançant:

  1. Donar a conèixer els factors de risc, ambientals o genètics, de patir càncer.
  2. Detectar com l'herència contribueix al càncer i el risc per als familiars.
  3. Informar els familiars dels mitjans disponibles per a la detecció precoç i la prevenció, així com de recomanacions d'estil de vida.
  4. Decidir la millor estratègia d'actuació, tenint en compte el risc, els objectius del pacient i els familiars, les motivacions i els desitjos del pacient i la família, respectant-ne l'autonomia.
  5. Avaluació i consideració del possible impacte emocional que poden comportar els resultats d'un estudi genètic.