Quins són els avantatges de lestudi genètic?

  • Un resultat positiu pot ajudar a prevenir, detectar de manera precoç o tractar el càncer de manera més efectiva.
  • Un resultat positiu permet oferir l'estudi genètic a altres membres de la família en situació de risc i, en cas de confirmar-se la mutació, oferir mesures de detecció precoç i prevenció ajustades al seu risc.
  • Un resultat negatiu per a una mutació coneguda a la família iguala el risc de patir càncer al de la població general.
  • No comporta molèsties físiques, a part d'una extracció de sang rutinària.
  • La privadesa dels resultats està garantida.