Colangiografia Trans-Kher

Prova diagnòstica que consisteix en la visualització de l'arbre biliar mitjançant l'ús de raigs X en aquells pacients portadors d'un tub de Kehr a través de la injecció d'un contrast iodat mitjançant aquest tub.