Trànsit intestinal

Tránsito intestinalTránsito intestinalProva diagnòstica que consisteix en obtenir imatges radiològiques en moviment de l'esòfag, estómac, duodè i intestí prim mitjançant l'ús de raigs X (fluoroscòpia) i d'un contrast opac baritat que s'administra per via oral.