RX ATM (Articulació Temporo-Mandibular)

RX ATMRX ATMTècnica que usa els raigs X a través de la qual s'obtenen imatges de l'articulació temporo-mandibular per al seu estudi. Indicacions: traumatisme, mal en mastegar, soroll en mastegar, limitació de l'obertura bucal.