Càncer de còlon

Què és el càncer de còlon?

El càncer de còlon i recte és el tercer càncer més comú en ordre de freqüència en la població mundial. El carcinoma de còlon és el més freqüent en països desenvolupats, en àrees urbanes i en la raça blanca. Un objectiu important en la lluita contra el carcinoma colorectal és el seu diagnòstic precoç, ja que la supervivència dels pacients afectats depèn directament de l'estadi de la malaltia en el moment del diagnòstic.

Quines lesions poden provocar càncer de còlon?

Els tumors malgimes de còlon i recte s’acostumen a associar a certes malalties i entitats que són considerades com a lesions premalignes.

La lesió premaligne de la majoria de pacients amb càncer de còlon és el pòlip adenomatós. Per tant, el fonament del diagnòstic precoç és la vigilància curada dels pacients que presenten aquesta lesió premaligna. Amb la colonoscòpia és possible detectar i extirpar aquests pòlips.

La resecció completa del pòlip comporta, lògicament, la desaparició del seu potencial premaligne. A més, pot ser el tractament definitiu d’un pòlip ja malignitzat si no s’evidencien cèl·lules malignes en el marge de resecció.

Un pacient amb un pòlip adenomatós al còlon té d’un 30 a un 50% de possibilitats de tenir un segon adenoma al mateix temps. Per tant, és important realitzar una colonoscòpia total per descartar la presència d’altres pòlips. Així mateix, aquest pacient té un 30-40% de possibilitats de desenvolupar nous pòlips en un futur. Per això s’aconsellen controls endoscòpics cada 2-3 anys.

Altres condicions precancerígenes són:

  • La poliposi familiar, caracteritzada per la presència de més de 100 pòlips que cobreix la mucosa del còlon. Presenta un caràcter hereditari i un clar potencial maligne.
  • La colitis ulcerosa augmenta el risc d’aparició de càncer de còlon (sobretot en pacients de més de 10 anys d’evolució de la malaltia i amb malaltia extensa, amb afectació de tot el còlon). També està augmentant el risc de càncer de còlon en la Malaltia de Crohn.
  • El càncer colorectal hereditari no polipoïdal, com el seu nom indica, és un trastorn hereditari en el qual el tumor apareix en edat precoç (<45 anys). Es pot associar a altres càncers i han d’existir com a mínim tres parents afectats.

Quins altres factors poden condicionar la seva aparició?

El risc de càncer de còlon presenta un increment marcat a partir dels 50 anys i es duplica cada dècada fins arribar aproximadament als 70 anys.

Factors dietètics: diversos estudis han evidenciat que les dietes que contenen una gran quantitat de greixos predisposen al càncer colorectal. La fibra també pot exercir un efecte protector.

Símptomes d'alerta

El càncer de còlon pot anar creixent lentament abans de tenir els primers símptomes que varien en funció de la localització del tumor.

L’anèmia ferropènica és la principal forma de presentació del càncer de còlon dret.

La rectorràgia i el canvi en el ritme deposicional són més freqüents en el càncer de còlon esquerre i el recte.

Les recomanacions actuals són: a partir dels 50 anys realitzar un tacte rectal anual, una investigació de sang oculta en femtes anual i una rectosigmoidoscòpia o colonoscòpia cada tres-cinc anys.