Comunicació i imatges

Últimes comunicacions i imatges de la unitat

Últimes comunicacions publicades:

Imatges endoscòpiques:

imagen1

Imatge endoscòpica d'un pòlip pla en el còlon, abans (esquerra) i després (dreta) de la resecció

imagen2

Sarcoma de Kaposi a l'estómac - Tumor submucós esofàgic

imagen3

Úlcera rectal múltiple

imagen4

Hiperplàsia de glàndules fúndiques a l'estómac, una patologia freqüent de caràcter benigne