Endomanga

Què es la Endomanga (GEST)?

Endomanga endoscopica TeknonEndomanga endoscopica TeknonLa endomanga endoscòpica és un tractament primari de l'obesitat per via endoscòpica, sense incisions, utilitzant la plataforma endoscòpica IOP que ens permet realitzar sutures permanents a l'estómac, reduint el volum de el cos gàstric a nivell de gran curvatura tal com es realitza en la cirurgia bariàtrica amb la tècnica de Sleeve gàstric.


Quins beneficis ofereix aquest procés?
Al tractar-se d'un tractament mínimament invasiu i realitzar-se per via endoscòpica, la endomanga ofereix diferents avantatges:

  • Reducció del dolor post cirurgia
  • Disminució del risc d'infecció
  • Absència de cicatrius externes
  • Recuperació més ràpida
  • Estades hospitalàries més curtes o en règim ambulatori

Com es realitza la endomanga?

El tractament és realitzat per endoscopistes a quiròfan amb anestèsia general. La intervenció es realitza per via oral, amb una durada d'aproximadament 30 minuts, depenent sempre de les característiques del pacient i el nombre de sutures realitzades. El material utilitzat per a la intervenció és d'un sol ús. La intervenció consisteix en un endoscopi flexible (IOP) pel qual s'introdueixen els diferents instruments per realitzar la intervenció; un cop a l'estómac es realitzen múltiples plecs que es suturarán amb els ancoratges en gran curvatura de cos gàstric. Aquests ancoratges suturarán la totalitat de les capes de l'estómac de manera que aquests plecs, als dos mesos, es fusionen i passen a ser definitius. Es col·loca una mitjana de 18 sutures per pacient.

Un cop realitzada la intervenció, el pacient passa a la sala de recuperació durant una hora aproximadament fins recuperar-se de l'anestèsia per seguidament pujar a planta. A la nostra unitat s'aconsella un ingrés al centre d'una nit després de la intervenció per poder assistir al pacient en cas de dolor i qualsevol complicació derivada de la cirurgia. Al matí següent de la intervenció es dóna l'alta hospitalària, i 24 hores després de la intervenció el pacient pot fer una vida relativament normal. El primer mes, el pacient ha de realitzar una dieta principalment líquida, passant per una dieta semiblanda i tova fins a la dieta sòlida al mes i mig de la intervenció. No és aconsellable agafar pes durant els dos primers mesos.

El seguiment del pacient el realitzarà durant dos anys un equip multidisciplinari format per nutricionistes, un psiquiatre i un psicòleg, amb la supervisió de l'especialista en l'aparell digestiu.