Esòfag de Barrett

L'esòfag de Barrett es produeix quan l'epiteli (la capa més superficial de la paret de l'esòfag) a causa de l'agressió contínua del reflux gastroesofàgic (normalment àcid) és substituït per un altre epiteli que conté cèl·lules de tipus intestinal, que s'anomena metaplàsia intestinal.

Existeixen diferents tipus o graus d'esòfag de Barrett, segons els resultats de la biòpsia i l'estudi microscòpic. Els graus poden ser:

  • Metaplàsia intestinal sense displàsia
  • Metaplàsia intestinal amb displàsia de grau baix
  • Metaplàsia intestinal amb displàsia de grau alt

La displàsia són les alteracions inherents d'un teixit o cèl·lula que fan que sigui més desorganitzada i que s'assembli a una cèl·lula cancerosa. Tot i que la presència de displàsia augmenta el risc de càncer, no està considerada com a tal, sinó com una lesió precancerosa. En última instància, un grau alt de displàsia es pot considerar càncer si existeixen signes d'invasió del teixit. És per això que és molt important diagnosticar els pacients que pateixin aquesta patologia, realitzar un diagnòstic i establir el tractament més precís i efectiu, ja que existeix risc de desenvolupar càncer d'esòfag. Per això, els nostres pacients tenen a la seva disposició la Unitat d'Esòfag de Barrett, formada per especialistes que ofereixen el diagnòstic i tractament més precís, així com l'ús de les tècniques més innovadores.

Quins són els riscs d'un pacient amb esòfag de Barrett?

L'esòfag de Barrett augmenta el risc que el pacient pugui desenvolupar adenocarcinoma esofàgic (un tipus específic de càncer). Tot i que tots els graus de Barret fan que el pacient tingui un risc augmentat respecte la població general, la displàsia de baix i alt grau són els subtipus de major risc.

DIAGNÒSTIC % de risc per any % de riesgo en 4 años
Metaplàsia intestinal avançada amb displàsia de grau baix 4.3% 16.1%
Metaplàsia intestinal avançada amb displàsia de grau alt 0.9% 3.6%
Metaplàsia intestinal avançada en càncer d'esòfag 0.5% 2.0%

*Dades obtingudes de Sharma P, Falk GW, Weston AP, et al.

Dysplasia and cancer in a large multicenter cohort of patients with Barrett's esophagus.

Clin Gastroenterol Hepatol 2006; 4:566-572.

Com es realitza el diagnòstic?

El diagnòstic es porta a terme mitjançant endoscopis d'alta resolució amb magnificació (augment de la imatge), i utilitza tècniques de cromoendoscòpia afegida, realitzades per endoscopistes especialistes en el diagnòstic precoç de les lesiones precanceroses, i la realització de biòpsies que posteriorment són analitzades.

Barrett 1 Barrett 2

Barrett 4 Barrett 5

Quan s'ha de tractar l'esòfag de Barrett i quina tècnica està indicada en cada cas?

Actualment només s'ha de tractar l'esòfag de Barrett quan apareix una displàsia que es manté o confirma en un control als 3-6 mesos (segons el gray de displàsia). En aquests casos la radiofreqüència és la tècnica d'elecció si no hi ha lesions visibles. Si existeixen aquestes lesions, la mucosectomia seguida de la radiofreqüència sobre la resta de l'esòfag de Barrett són les tècniques d'elecció.

El tractament de l'esòfag de Barrett passa pel control de l'àcid o reflux gastroesofàgic per evitar la seva progressió. El tractament amb dosis altes d'inhibidors de la producció d'àcid és el tractament d'elecció, i es pot considerar la cirurgia antireflux com una alternativa.

Técnica 1 Técnica 2

Tècniques Endoscòpiques de Tractament de l'Esòfag de Barrett

Mucosectomia endoscòpica

La mucosectomia consisteix en la resecció per via endoscòpica d'una secció de la mucosa i submucosa (en aquest cas esofàgica). Està indicada sempre que a l'endoscòpia diagnòstica s'apreciïn lesions sobreelevades a l'esòfag de Barrett.

Aquesta prova diagnòstica es realitza sense ingrés, i s'ha de realitzar una estada en observació a l'hospital de dia durant unes hores.

Radiofreqüència amb sistema HALO

El sistema HALO de radiofreqüència és un aparell que permet l'ablació de la mucosa esofàgica fins una profunditat d'1 mm de forma segura i uniforme. L'ablació és una tècnica en la qual s'escalfa el teixit fins que deixa de ser viable o estar viu. La tecnologia HALO és un tipus molt específic d'ablació en la qual l'energia calorífica s'aplica de forma precisa i controlada. Els assaigs clínics han demostrat que el teixit de Barrett es pot eliminar completament amb la tecnologia d'ablació HALO en el 98,4% dels pacients.

S'ha de fer un seguiment endoscòpic i és probable que sigui necessari repetir el tractament una o dues sessions.

Com s'ha de controlar l'esòfag de Barrett?

S'ha de realitzar una primera endoscòpia amb biòpsies seguint el protocol de Seattle. Si no hi ha displàsia, però sí esòfag de Barrett, s'indica un control endoscòpic a l'any, a la vegada que s'augmenta la dosi del protector gàstric o derivats i es controla la total inhibició del reflux gàstric mitjançant una pHmetria.

Si la segona endoscòpia segueix sense mostrar displàsia i l'àcid està controlat, es realitza un control endoscòpic cada 2-3 anys.

En cas que aparegui displàsia confirmada en un segon control, s'indica el tractament endoscòpic.