La Unitat

La Unitat d'Endoscòpies de Centro Médico Teknon disposa d'una àmplia sala d'espera, tres sales d'exploració, dotades de 5 boxs de recuperació i que són en funcionament de 8 a 20 hores diàriament, fet que permet atendre tots els casos sense demora i en òptimes condiciones de comoditat i assistència al pacient.

Totes les proves es poden realitzar sota sedació controlada per un anestesista, fet que facilita la tolerància i la realització de les exploracions amb la màxima seguretat.

Utilitzar els equips d'endoscòpies i terapèutica més avançats permet gravar i digitalitzar les imatges de l'endoscòpia, que entreguem impreses amb l'informe de l'exploració en el mateix moment d'abandonar la unitat.

A part de l'endoscòpia diagnòstica i terapèutica, a la Unitat d'Endoscòpia s'hi realitza:

Manometria esofàgica i anorectal

En què consisteix la manometria?

La manometria és una exploració que permet estudiar el funcionament de la motilitat esofàgica i dels esfínters que hi ha a l'inici (esfínter esofàgic superior) i al final de l'esòfag (esfínter esofàgic inferior). Permet, també, localitzar la situació de l'esfínter esofàgic inferior per realitzar la pHmetriaEste enlace se abrirá en una ventana nueva.

Quina preparació necessita?

 • Dejú de 12 hores abans de l'exploració
 • Portar les exploracions digestives realitzades prèviament (Trànsit EGD, endoscòpia)
 • Suprimir tota la medicació no indispensable 48 hores abans
 • No fumar des de 12 hores abans
 • Suprimir el tractament amb inhibidors de la bomba de protons (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, etc.) 15 dies abans de la prova. Si la clínica és molt molesta, es poden substituir per ranitidina 150 mg cada 12 hores, que s'ha de suspendre 48 hores abans de la prova.

Com es fa la manometria?

El pacient està estirat en una llitera i li introdueixen una sonda molt fina pel nas fins arribar a l'estómac. Durant un període de temps, que oscil·la entre 15-30 minuts, es va registrant totalment el moviment de tot l'esòfag mitjançant petits moviments de la sonda i es fa deglutir el pacient

PHmetria esofàgica 24h

En què consisteix la pHmetria?

La pHmetria és una exploració que permet mesurar la quantitat d'àcid que hi ha a l'esòfag durant un període de 24 hores i determinar si és normal o si existeix un excés d'àcid, és a dir, un reflux gastroesofàgic excessiu o patològic.

Quina preparació necessita?

 • Dejú de 12 hores abans de l'exploració
 • Portar les exploracions digestives realitzades prèviament (Trànsit EGD, endoscòpia)
 • Suprimir tota la medicació no indispensable 48 hores abans
 • No fumar des de 12 hores abans
 • Suprimir el tractament amb inhibidors de la bomba de protons (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, etc.) 15 dies abans de la prova. Si la clínica és molt molesta, es poden substituir per ranitidina 150 mg cada 12 hores, que s'ha de suspendre 48 hores abans de la prova.

Com es realitza la pHmetria?

Es col·loca una sonda molt fina pel nas, deixant-la a 5 cm de l'esfínter esofàgic inferior. Aquesta sonda va connectada a un aparell de registre de pH, que es penja de la cintura i s'ha de portar durant 24 hores. Durant aquest període, el pacient marxa del centre i realitza una activitat normal (menjar, dormir, treballar, etc.). En un paper ha d'anotar les hores exactes dels àpats, en què s'ha estirat, ha notat cremors, etc. L'endemà, a la mateixa hora que es va col·locar (és a dir, a les 24 hores), es retira la sonda i es recull el full amb la informació addicional.

El doctor que hagi realitzat la pHhmetria estudiarà, posteriorment, la informació adquirida i emetrà un informe que el pacient podrà recollir a les 48 hores següents a la realització de la prova.

Ecoendosòpia digestiva amb minisondes de 7,5, 11 i 20 mHZ

L'Ecoendoscòpica o Ultrasonografia Endoscòpica integra en una mateixa exploració l'estudi ecogràfic i endoscòpic.

Tipus:

 • Ecoendoscòpia mediastínica
 • Ecoendoscòpia esofàgica
 • Ecoendoscòpia gàstrica
 • Ecoendoscòpia biliar
 • Ecoendoscòpia pancreàtica
 • Ecoendoscòpia rectocolònica
 • Ecoendoscòpia Transendocòpica amb minisondes
 • Ecoendoscòpia Doppler

Indicacions

 • Estadificació tumoral i l'estudi de lesions submucoses Les minisondes s'utilitzen, fonamentalment, en les estenosis digestives, també es poden introduir per la papil•la.
 • El Doppler s'utilitza per a l'estudi de la hipertensió portal.
 • Ecoendoscòpia intervencionista
 • Diagnòstic histològic
 • Terapèutica

Són necessàries proves de coagulació prèvies. Aquestes proves s'han de realitzar en dejú i amb sedació.

Unitat d'Endoscòpia DigestivaEste enlace se abrirá en una ventana nueva: Dr. Espinós i Dr. Turró

Secció d'Ecoendoscòpies: Dr. Varas

Enteroscòpia mitjançant la càpsula endoscòpica

La càpsula endoscòpica és una tècnica de diagnòstic per la imatge utilitzada per a l'estudi de l'intestí prim.

Més informació