Mètode Aspire: sistema de teràpia d'aspiració

Què és el mètode Aspire?

aspire

El mètode Aspire és una tècnica que permet eliminar al voltant del 30% dels aliments de l'estómac abans que les calories siguin absorbides, el que facilita la pèrdua de pes del pacient.

El pacient ha de dur a terme l'aspiració després dels principals àpats (esmorzar, dinar i sopar).


Com es col·loca el dispositiu?

aspire2

El sistema consisteix en la col·locació, mitjançant endoscòpia, d'una vàlvula i un petit tub de silicona (d'uns 2 cm) amb accés a l'interior de l'estómac. La col·locació es realitza en règim ambulatori en una intervenció d'aproximadament 20 minuts. El pacient pot tornar a casa al cap d'una hora aproximadament, i tornar en dos dies a la seva activitat habitual. Aquest sistema no suposa cap limitació en el dia a dia del pacient, podent fer vida absolutament normal un cop s'hagi comprovat que la col·locació del tub és correcta i que la pell del voltant de la incisió ha cicatritzat correctament. Durant els 2-3 primers dies, alguns pacients poden sentir dolor a la zona. Es tracta d'un dolor tractable amb medicació.

Deu dies després de la col·locació del tub, l'equip mèdic verifica que la pell del voltant del tub hagi cicatritzat correctament. Després d'aquesta comprovació es procedeix a connectar la vàlvula a l'extrem del tub. Aquesta vàlvula es connecta de forma simple a un dispositiu portàtil d'aspiració que permet el control i buidatge del contingut de l'estómac. Després, el contingut del dispositiu s'ha de buidar al vàter.

Com es realitza l'aspiració dels aliments?

L'aspiració dels aliments ingerits ha de realitzar-se després de cada ingesta. Inicialment es recomana fer l'aspiració tres vegades al finalitzar cada menjar principal. El procés d'aspiració dura entre 5-10 minuts i s'ha de fer aproximadament 20 minuts després de cada àpat.

Amb Aspire només s'extreu màxim un 30% del que ingereix el pacient de manera que l'organisme segueix rebent els suficients nutrients per a l'activitat diària. És una extracció controlada, de manera que el pacient no pot extreure més menjar que la que el sistema li permeti.

A més, com a mecanisme de seguretat, la vàlvula porta un comptador que limita el nombre d'aspiracions que pot realitzar el pacient, bloquejant-se quan arriba al final del comptador. D'aquesta manera, aproximadament cada cinc setmanes, el pacient ha d'anar a revisió mèdica perquè els especialistes realitzin un control de la seva evolució i puguin posar en marxa de nou el comptador.

El sistema funciona només amb l'aspiració?

No, l'èxit d'aquest sistema es basa en que l'aspiració vagi acompanyada d'un programa de modificació de la conducta alimentària i d'estil de vida, guiat per un equip multidisciplinari format per especialistes en aparell digestiu, nutrició i psicologia.

Quina durada té el tractament?

La durada del tractament s'estima en uns 18 o 24 mesos, encara que es pot allargar en el temps. D'altra banda, si es canvien els hàbits i el pacient i l'equip mèdic comproven que s'ha aconseguit la pèrdua de pes fixada i s'han interioritzat els canvis en l'estil de vida, el dispositiu pot retirar-se abans dels 18 mesos.

És una tècnica completament reversible. El procés de retirada del dispositiu és ambulatori, dura uns 15 minuts i es realitza amb sedació conscient. L'orifici s'acaba tancant per si sol de forma natural.

Quins pacients són candidats per aquest tractament?

El sistemade teràpia d'aspiració (Aspire) està indicada en aquells pacients amb un Índex de Massa Corporal (IMC) superior a 40.

Quins riscos i complicacions implica?

Es tracta d'una opció per combatre l'obesitat amb pocs riscos associats, com la possible infecció de la pell al voltant del tub (un risc mínim). No obstant això, si es produeix enrogiment o inflamació a la zona és important que el pacient contacti amb l'equip mèdic el més aviat possible per evitar que la infecció avanci.

Quins són els resultats?

Els primers estudis* realitzats fins a la data indiquen uns resultats de pèrdua de pes de 21 quilos el primer any i 23 quilos passats 2 anys. En termes de pèrdua mitjana d'excés de pes els estudis conclouen que s'aconsegueix un 49% de pèrdua d'excés de pes el primer any.

* Font: Sullivan S, Stein R, Jonnalagadda S, Mullady D, Edmundowicz S. Aspiration Therapy Leads to Weight Loss in Obese Subjects: A Pilot Study. Gastroenterology 2013;145:1245–1252