Preguntes més freqüents

Resol els teus dubtes

Què és una gastroscòpia? Quina preparació haig de fer?

Què és una videogastroscòpia?

Consisteix en l'exploració de l'esòfag, l'estómac i el duodè mitjançant un instrument òptic (endoscopi) amb un xip de vídeo a l'extrem distal, que ens permet veure i gravar les imatges de les àrees estudiades en un monitor de TV.

Quina preparació es necessita?

Haurà d'estar en dejuni de 6 hores abans de l'exploració, incloses l'aigua i la medicació.

Com es realitza la prova?

Si la prova es realitza sota sedació, el faran estirar en una llitera, li posaran una cànula fina en una vena del braç i el col·locaran en decúbit lateral esquerre, i l'anestesista iniciarà la sedació. Quan vostè estigui adormit, li introduiran l'endoscopi per la boca per explorar l'esòfag, l'estómac i el duodè.

En cas que li realitzin la prova sense sedació, li aplicaran anestèsia local a la faringe i, en posició de decúbit lateral esquerre, li realitzaran la prova. En tots els casos és una prova ràpida, d'una durada de 2-3 minuts de mitjana.

Què haig de fer després de la prova?

Si l'han sedat, es despertarà al cap de 5-10 minuts. Es trobarà bé, però no podrà conduir ni realitzar cap activitat durant les primeres hores. Si no l'han sedat, podrà reprendre la seva vida normal immediatament.

Què és una colonoscòpia? Quina preparació haig de fer?

Què és la videocolonoscòpia o colonoscòpia?

És l'exploració exhaustiva i completa mitjançant un videoendoscopi del còlon, des del recte fins al fons del sac cecal amb la possibilitat, si fos necessari, d'introduir-lo a l'íleum terminal.

Quina preparació es necessita?

Per a una correcta preparació de la prova és convenient que el còlon estigui net i sense restes fecals. Per això, des de 3 dies abans de la prova ha de seguir una dieta pobra en residus.

  • No pot prendre: amanides, verdures, fruites, patates, carns o peixos amb salsa o guisats, embotit, llet ni productes lactis, greixos, pastissos, xocolata ni begudes gasoses.
  • Pot prendre: carn i peix a la planxa o bullits, ous, caldo, arròs i pastes de sopa, sucs colats, te, cafè i líquids en abundància.

El dia anterior a la prova haurà d'iniciar una preparació específica que varia segons els seus antecedents i l'hora en què es realitza la prova (matí o tarda) amb l'objectiu de netejar completament el còlon. Els detalls d'aquesta preparació els explicarà la secretària en el moment de concertar la prova.

Haurà de venir en dejuni de 6 hores (inclosa l'aigua) i acompanyat.

Com es realitza la prova?

Recomanem que realitzi la prova sota sedació controlada per un metge anestesista. Per això, un cop estirat a la llitera li posaran una cànula en una vena del braç, en decúbit supí.

Un cop iniciada la sedació es realitza la prova, que consisteix en la introducció de l'endoscopi per l'anus, insuflant una mica d'aire per afavorir l'observació i s'avança fins arribar al cec. Durant la pràctica de l'endoscòpia es poden prendre mostres (biòpsies) de qualsevol zona i en cas de detectar pòlips, s'ha de realitzar l'extirpació (polipectomia).

Què haig de fer després de la prova?

No pot conduir ni realitzar treballs durant les 6 - 8 hores següents. És normal que noti una lleugera distensió de l'abdomen per l'aire introduït, que se soluciona amb la seva expulsió.

¿En què consisteix la sedació?

En algun moment, les proves, especialment la colonoscòpia, poden ser molestes, per això recomanem que es realitzin sota sedació.

La sedació la practica un metge anestesista mitjançant la injecció d'un sedant endovenós, de vida mitjana molt curta, i que l'especialista controla durant l'explicació. Sota els efectes d'aquest sedant, vostè dormirà plàcidament durant la prova i es despertarà en 5-10 minuts, sense malestar ni cap altre efecte secundari associat a les anestèsies tradicionals. No obstant, els seus reflexos no seran els mateixos, motiu pel qual no podrà conduir ni realitzar treballs durant les següents 4 - 6 hores.

És important que si l'han de sedar, vingui acompanyat i en dejuni total (inclosos l'aigua, els sucs, el te, etc.) des de 6 hores abans de la prova.

Puc venir sol?

No. Si s'ha de practicar la prova sota sedació, ha de venir acompanyat, tot i això, si li realitzen l'endoscòpia sense sedació, és convenient que no vingui sol. Si això no és possible, ens ha d'avisar per poder reservar el temps suficient d'espera a l'Hospital de Dia.

Tindré els resultats el mateix dia?

. Quan surti de la Unitat li lliuraran un informe amb fotografies del que hagin observat, realitzades durant l'exploració. Si li han realitzat biòpsies, les ha d'estudiar un patòleg, que serà qui enviï els resultats en 4 - 5 dies.

Podré fer vida normal després?

Si la prova s'ha realitzat sota sedació, no podrà conduir ni treballar durant les 6 hores següents, tot i que podrà menjar i es trobarà bé.

Si la prova s'ha realitzat sense sedació, pot reprendre la seva vida normal al cap de 20-30 minuts de la prova, tot i que si li han realitzat una colonscòpia, pot notar distensió abdominal.

S'ha de signar algun consentiment?

. Abans d'entrar li lliuraran uns fulls explicatius de les proves que ha de realitzar, amb les diferents opcions, riscos i beneficis que s'han de signar abans de realitzar la prova. Se'n lliura un per a la prova endoscòpica i un altre per a la sedació, on també li pregunten si pateix alguna malaltia, si està prenent alguna medicació, etc.

Haig de portar anàlisis o proves?

Per a una endoscòpia normal no ha de portar més proves, tot i que si aquesta prova es realitza a partir del resultats obtinguts d'altres tècniques diagnòstiques (radiologia, TC, ecografia, anàlisi), sempre és útil que les porti perquè l'especialista les pugui observar. Si realitza el control d'una endoscòpia prèvia, pot portar l'informe i el resultat de l'anatomia patològica.

Si la prova que ha de realitzar comporta mesures terapèutiques (ERCP, polipectomia), sí que és convenient que porti anàlisis que continguin el nombre de plaquetes i proves de coagulació.

Si és al·lèrgic a algun medicament o està en tractament amb SINTROM o anticoagulants, ho ha de dir abans de realitzar la prova.

Si té una vàlvula cardíaca artificial, ha d'avisar abans, ja que podria ser necessari administrar una profilaxi antibiòtica 1 hora abans de l'endoscòpia.

Com es netegen els endoscopis?

És normal que tingui aprensió en l'ús repetit dels mateixos endoscopis en diferents pacients; per aquest motiu som molt rigorosos amb l'esterilització del material que s'utilitza, que és d'un sol ús sempre que és possible (agulles, nanses de polipectomia, esfinteròtoms), o esterilitzat per gas a la unitat central d'Esterilització de Hospital Quirón Teknon.

Els endoscopis es tracten seguint les recomanacions de les societats americana i europea d'endoscòpia.

Un cop utilitzats es netegen per dins i per fora amb sabó enzimàtic, raspallant repetidament tots els canals. Amb aquesta mesura, els estudis demostren que s'eliminen tots els bacteris i virus.

A continuació es realitza un test de fugues per detectar qualsevol petita perforació o avaria del sistema que pot impedir una correcta desinfecció.

Un cop comprovat el sistema, es submergeix i s'injecta per tots els canals una solució desinfectant amb capacitat d'eliminar tots els bacteris, fongs i virus en els temps marcats. Cada endoscopi porta assignat un cronòmetre per verificar el compliment d'aquests períodes i s'introdueixen en una "rentadora".

Un cop passat aquest temps, els endoscopis s'esbandeixen amb aigua estèril, s'assequen amb una bomba d'aire i es deixen penjats verticalment per evitar la seva contaminació.

S'ha de tenir en compte que tant la boca com el recte (els primers punts d'accés de l'endoscopi durant l'exploració) estan plens de milions de gèrmens no nocius, per això, un cop l'endoscopi hi entra en contacte, deixa de ser estèril. La funció dels processos de neteja i desinfecció és la completa destrucció de virus i bacteris que es poden contagiar, fet que s'aconsegueix completament amb el procés explicat.

Tot i això, i per més seguretat, periòdicament es practiquen cultius dels canals dels endoscopis abans del seu ús, com a forma de control de qualitat. Els resultats sempre són negatius.