Proves endoscòpiques

Endoscòpia convencional

 • Videogastroscòpia
 • Videocolonoscòpia con ileoscòpia
 • Presa de biòpsies i citologia
 • Estudi intesti prim mitjançant càpsula endoscòpica
 • Ecoendoscòpia diagnòstica
 • Endoscòpia pediàtrica
 • Marcatge lesions amb tinta xina

Endoscòpia terapèutica

 • Tractament de lesions polipoideas o mucoses des de mil·limètriques a grans lesions mitjançant polipectomia, mucosectomía, dissecció submucosa o resecció transmural tant de tracte digestiu superior (Esòfag, estómac, duodè) com inferior (còlon, recte).
 • Tractament endoscòpic de la Achalasia. POEM. Dilatació, injecció toxina botulínica.
 • Resecció de tumors subepiteliales
 • Miotomía endoscòpica del diverticle de Zenker
 • Tractament de l'esòfag de Barret amb displàsia o carcinoma in situ mesiante Mucosectomía, dissecció submucosa, radiofreqüència i argó.
 • Tractament endoscòpic del reflux gastroesofàgic. Tècniques TIF, TIF combinat, ARMS.
 • ERCP terapèutica amb tractament de patologia biliar i pancreàtica.
 • Ecoendoscòpia terapèutica amb punció drenatge d'abscessos-necrosi pancreàtica-pseudoquists. Neuròlisi, creació gastroenterostomosis, marcatge amb fiduiciales per tractament amb radioteràpia.
 • Enteroscòpia doble baló per diagnòstic i tractament lesions en intestí prim.
 • Dilatacions i tractament fístules-fuites de l'aparell digestiu.
 • Gastrostomia endoscòpica, jejunostomia endoscòpica.
 • Endoscòpia Bariàtrica. Tractament primari de l'obesitat i reparació després de cirurgia bariàtrica.