Unitat d'Ecoendoscòpia

Imagen de las cinco capas del estómagoImagen de las cinco capas del estómagoL'Ecoendoscòpica o Ultrasonografia Endoscòpica integra en una mateixa exploració l'estudi ecogràfic i endoscòpic.

Tipus:

 • Ecoendoscòpia mediastínica
 • Ecoendoscòpia esofàgica
 • Ecoendoscòpia gàstrica
 • Ecoendoscòpia biliar
 • Ecoendoscòpia pancreàtica
 • Ecoendoscòpia rectocolònica
 • Ecoendoscòpia Transendocòpica amb minisondes
 • Ecoendoscòpia Doppler

Indicacions

 • Estadificació tumoral i l'estudi de lesions submucoses Les minisondes s'utilitzen, fonamentalment, en les estenosis digestives, també es poden introduir per la papil•la.
 • El Doppler s'utilitza per a l'estudi de la hipertensió portal.
 • Ecoendoscòpia intervencionista
 • Diagnòstic histològic
 • Terapèutica

Són necessàries proves de coagulació prèvies. Aquestes proves s'han de realitzar en dejú i amb sedació.

Unitat d'Endoscòpia Digestiva: Dr. Espinós i Dr. Turró

Secció d'Ecoendoscòpies: Dr. Varas