Gammagrafia

La Gammagrafia és la tècnica que utilitza isòtops radioactius per a l'estudi del funcionament dels diferents òrgans. Els diversos teixits del cos capten els diferents elements químics de forma selectiva. Amb l'ús dels isòtops radioactius s'obté informació sobre el funcionament dels òrgans mitjançant la incorporació dels radioisòtops en el metabolisme dels teixits.

L'exemple més clàssic és la valoració de la funció de la glàndula tiroïdal que acumula selectivament el iode que incorpora en l'organisme.

També serveix per detectar l'activitat ectòpica (fora de la ubicació habitual), com en el càncer de tiroide, on les metàstasis també capten el iode radioactiu.

Permet, també, valorar la perfusió miocàrdica mitjançant la incorporació del radiotraçador en les cèl·lules miocàrdiques en funció de la quantitat de fluix de les artèries coronàries.

En altres casos s'aprofita la tendència que tenen alguns processos, com els inflamatoris o certes metàstasis, a acumular determinats productes en els teixits que no es concentren en circumstàncies normals.

El gran avantatge de la gammagrafia es troba en el seu caràcter funcional, ja que evidencia processos de desenvolupament, i en la seva gran sensibilitat que permet posar al descobert algunes lesions abans que amb l'ús d'altres mitjans.

Les proves diagnòstiques es poden diferenciar en funció dels òrgans estudiats: