Gammagrafia diverticle de Meckel

Gammagrafia diverticle de Meckel. Serveix per detectar i localitzar un diverticle de Meckel que conté mucosa gàstrica funcionant. L'adquisició de les imatges dura 1 hora i es realitza immediatament després de l'administració del traçador.