SPECT cerebral amb 201Tl

Està indicat en l'estudi de tumors cerebrals (avaluació, grau de malignitat, resposta terapèutica després de cirurgia o radioteràpia i detecció de recidives) i el diagnòstic diferencial de limfoma vs no limfoma cerebral en pacient HIV positius. L'adquisició de les imatges dura 30-40 minuts i es realitza a les 1-2 hores de l'administració del traçador.