PET-TC

La tomografia per emissió de positrons, anomenada PET per les seves sigles en anglès (Positron Emission Tomography), és un examen diagnòstic que consisteix en obtenir imatges fisiològiques basades en la detecció de la radiació emesa per positrons. Els positrons són partícules emeses per una substància radioactiva que s'administra al pacient. La TC és una tècnica tomogràfica d'imatge que utilitza un feix de raigs X per produir imatges anatòmiques. La informació morfològica s'utilitza per a la detecció de la localització i l'extensió dels processos oncològics.

Els equips de PET/TC proporcionen una combinació de la informació metabòlica de les imatges PET i la informació morfològica de la imatge TC en una sola exploració. Tal com s'ha demostrat en múltiples situacions clíniques, la informació obtinguda en els estudis PET/TC és de major exactitud per a l'avaluació dels processos oncològics, que les imatges PET o TC per separat, fins i tot quan s'interpreten de forma conjunta.

A part d'aquest tipus d'exploració, permet valorar els pacients amb trastorns de la memòria de causa no determinada, tumors cerebrals sospitosos o comprovats, o epilèpsies que no milloren amb el tractament mèdic i que, per tant, són candidats a cirurgia.

Rastreig Corporal l PET-TC

Indicat en la caracterització del nòdul pulmonar solitari o en la detecció del tumor d'origen desconegut. Després de la injecció del traçador, el pacient ha d'estar en repòs durant 50 minuts. Durant aquest temps s'administra de forma opcional contrast oral. La presa d'imatges dura uns 30 minuts.

DEMANAR HORA

PET/TC Neurològic

Indicat en l'estudi interictal del metabolisme cerebral regional en epilèpsies parcials refractàries a tractament mèdic, en l'estudi del metabolisme cerebral regional en epilèpsies infantils no filiades, en l'estudi del metabolisme cerebral en pacients amb deteriorament cognitiu/ demència d'etiologia no establerta i en l'estudi del metabolisme cerebral regional en aquells casos en què les alteracions estructurals del sistema nerviós central (detectades per TC o RM) no justifiquen la simptomatologia neurològica i/o psiquiàtrica, així com en el diagnòstic diferencial entre recidiva/ persistència d'un glioma d'alt grau i leucoencefalopatia tòxica (radionecrosi). L'adquisició de les imatges dura uns 15 minuts. Prèviament, el pacient ha d'estar en repòs relatiu durant 45 minuts després de la injecció del traçador, en un box amb el llum tancat i sense estimulació sonora.

DEMANAR HORA