Radiocirurgia

La Radiocirurgia és la tècnica quirúrgica que permet la localització de tumors no palpables mitjançant l'administració de radioisòtops. D'aquesta manera, després de la injecció del radiotraçador, es localitza la lesió a través d'una sonda gamma, amb la possibilitat, si és necessari, d'extirpar-lo. És una tècnica molt precisa que disminueix el risc de les recidiva de la lesió i suposa un risc menor per al pacient perquè es produeix un dolor menor en els teixits adjacents pel fet de ser un abordatge mínimament invasiu. A més, es redueix el temps de la cirurgia i el període postoperatori, així com la mida de la cicatriu.

Detecció quirúrgica del Gangli Sentinella

Detecció quirúrgica del Gangli Sentinella. Detecció del Gangli Sentinella prèvia a la intervenció quirúrgica (primer o primers ganglis que reben el drenatge limfàtic procedent del territori en què es localitza un tumor primari amb capacitat de disseminació limfàtica). Durant el procediment s'administrarà al pacient un radiofàrmac. L'adquisició de les imatges dura entre 10-20 minuts i es realitza al cap de 30 minuts-2 hores post-injecció. Després de la prova es realitza la detecció intraoperatòria segons el protocol establert que li proporcionarà el seu especialista

DEMANAR HORA

Detecció quirúrgica mitjançant sonda de detecció de radiació

Detecció quirúrgica mitjançant una sonda de detecció de radiació. Localització intraoperatòria per exèresi radiodirigida de lesions marcades prèviament amb radionúclids (via intralesional o via endovenosa). S'administrarà al pacient un radiofàrmac. Durant la intervenció, un metge especialista en Medicina Nuclear assisteix el cirurgià prescriptor i mitjançant una sonda manual de detecció, localitza i guia l'exèresi de la lesió. Radiofàrmacs MN Convencional: s'utilitzen sondes de gamma estàndard que són les que s'utilitzen en la biòpsia del gangli sentinella; Radiofàrmacs PET, s'utilitza una sonda PET.

DEMANAR HORA