Nefrología.jpgNefrología
EnfermedadesEnfermedades

Malalties que tractem

Les malalties inflamatòries i autoimmunes sistèmiques tenen una elevada prevalença a la població general

Els estudis epidemiològics apunten que més del 20% de la població pateix alguna d'aquestes malalties, és a dir, 1 de cada 5 persones. Com el nom indica, es tracta de patologies que presenten múltiples punts d'interrelació, tant clínics com fisiopatològics: el fenomen d'autoimmunitat, les variables genètiques compartides i les alteracions immunològiques.

La llista de malalties és molt àmplia: el Lupus Eritematós Sistèmic, el Lupus Cutani, la Síndrome Antifosfolípida, l'Artritis Reumatoide, les Espondiloartropaties, l'Espondilitis Anquilosant, la Psoriasi, l'Artritis Psoriàsica, la Síndrome de Sjön Vasculitis Sistèmiques, les Vasculitis Cutànies, la Polimiàlgia Reumàtica, l'Arteritis d'Horton, les Malalties Inflamatòries Intestinals: Malaltia de Crohn, la Colitis Ulcerosa, les Hepatopaties Autoimmunes, la Dermatomiositis, les Miopaties Lasma o també anomenada Esclerodermia; per citar les més prevalents al nostre medi.

Cadascuna d'aquestes malalties presenta característiques pròpies, pot afectar diversos òrgans diana segons la genètica del pacient i en cada cas necessita un control més exhaustiu per l'especialista implicat.

Les conseqüències d'aquestes malalties no són menyspreables. Si bé actualment l'ús de fàrmacs immunomoduladors permet assolir la remissió de la malaltia en la major part dels casos i un bon control durant la vida del pacient, els efectes adversos de les medicacions esmentades i les seqüeles de la inflamació representen una important càrrega tant física com a psíquica en el pacient i el seu entorn quotidià, afectant substancialment la seva qualitat i esperança de vida.