Hematología.jpgHematología
TratamientosTratamientos

Tractaments

A ISADMU busquem el tractament personal i individualitzat per a cada pacient aprofitant l'anomenada finestra d'oportunitat (temps de latència entre l'aparició dels primers símptomes fins a arribar al diagnòstic). Aquest fet ens porta a ser més eficaços en el tractament i condiciona un millor pronòstic de la malaltia.

La perspectiva multidisciplinària ens permet una visió completa de la malaltia inflamatòria o autoimmune sistèmica. Aquesta visió de 360º permet cobrir totes les necessitats i tractar de manera integrativa i eficaç cada cas en particular.

Comptem amb una cartera de serveis completa que abasta tot el ventall de terapèutiques aprovades i contrastades científicament: tractaments farmacològics, tractaments quirúrgics, tractaments intervencionistes, fisioteràpia i terapèutica física, nutrició i suport psicològic.

Adaptem el tractament a cada persona depenent del seu estat de salut i el punt d'activitat inflamatòria on es troba en cada moment. La interacció continua entre els diversos especialistes redunda en una atenció mèdica més eficaç i ens permet millorar la qualitat de vida dels nostres pacients.