Antibiòtics: consells per a un bon ús

Què son els anitbiòtics?

Els antibiòtics són medicaments de gran valor que s’utilitzen per tractar les infeccions produïdes per un tipus de microorganismes: les bactèries.

Antibióticos: consejos para un buen uso

Ús adequat dels antibiòtics

No totes les infeccions estan causades per bactèries, moltes d’elles són causades per virus i en aquestes infeccions els antibiòtics no són efectius. Aquest és el cas dels constipats comuns i les grips no complicades.

La prescripció d’antibiòtics és responsabilitat del metge i ha de ser aquest qui els recepti. No s’ha d’administrar mai cap antibiòtic pel seu compte ni aconsellar a una altra persona la seva administració. Els antibiòtics s’han de prendre a partir de les dosis prescrites i durant el temps indicat.

Les dosis indicades pel Pediatra poden variar d’un nen a un altre en funció del seu pes i del procés que s’ha de tractar, per tant, no sempre poden coincidir les dosis prescrites amb les dosis mitjanes indicades per edat en el prospecte del medicament. Davant de qualsevol dubte han de parlar amb el seu Pediatra.

L’ús indiscriminat d’antibiòtics, l’automedicació i l’incompliment del tractament pel que fa a la durada i a les dosis prescrites pel metge poden suposar l’aparició de resistències bacterianes amb el pas del temps i, per tant, una disminució progressiva de la seva efectivitat.

Tots som responsables que els antibiòtics siguin sent una gran arma terapèutica durant molts anys.

Els antibiòtics, com tots els medicaments, no estan exempts d’efectes secundaris, contraindicacions, incompatibilitats amb altres medicaments i reaccions al•lèrgiques.

En el cas que aparegui algun efecte secundari o una reacció al•lèrgica atribuïble a l’antibiòtic s’han de posar en contacte immediatament amb el seu pediatra.

Unitat de Pediatria de Centro Médico Teknon