Quin tipus de begudes són les recomanades per fer esport?

Les begudes més indicades són les anomenades begudes isotòniques (que vol dir que tenen una osmolaritat similar als líquids de l'organisme). La seva funció és millorar l'absorció d'aigua i suplementar les pèrdues de sals minerals (sodi, potassi, clorurs i bicarbonat) i sucres (glucosa) que es produeixen durant l'exercici físic. Algunes d'aquestes begudes porten altres substàncies afegides o vitamines que en realitat no tenen cap efecte sobre l'absorció d'aigua ni cap relació científicament demostrada amb l'exercici físic. Aquestes begudes contenen habitualment saboritzants i conservants. No totes les begudes del mercat s'ajusten a les recomanacions internacionals pel que fa a les proporcions de glucosa i sals minerals idònies que han de contenir.