Quins efectes es produeixen en barrejar-los amb alcohol?

L'efecte que es produeix en abusar de les barreges de begudes estimulants amb alcohol és altament nociu ja que amb el seu poder estimulant es neutralitzen en part, i temporalment, els efectes depressors de l'alcohol i es produeix una disminució de la sensació d'embriaguesa que sovint porta a consumir quantitats d'alcohol molt superiors a les que l'organisme està preparat per assumir i metabolitzar en condicions normals, amb la qual cosa es poden produir lesions hepàtiques i cerebrals a vegades irreversibles. L'individu que abusa de la ingesta dels combinats d'alcohol i begudes estimulants pot no ser conscient del seu estat etílic i, per això, creure que pot fer accions per a les quals no està preparat, com la conducció de vehicles, el maneig de maquinàries o activitats de risc. L'alcohol també potencia l'acció diürètica de la cafeïna (hi ha hagut casos de deshidratació intensa amb aquests combinats).